ИНФОРМАЦИЯ
Bulgaria » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Germany
Germany
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania

Ние в Еър Трейд Сентър вярваме, че непрекъснатото интегриране на принципите на Корпоративната Отговорност във всички наши компании, както и отчитането на по-широки социални и екологични аспекти при вземането на решения, ще ни подпомогне в постигането на нашите бизнес цели и ще бъде основен градивен елемент в поддържането на стабилни и дълготрайни отношения с нашите клиенти.

 

Натиснете тук за да изтеглите Етичния кодекс (pdf)

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..