ИНФОРМАЦИЯ
Bulgaria » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Germany
Germany
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ЕООД

Бул. Цариградско шосе 301
София 1582

България

T +359 (0)2 439 55 55
atc.bulgaria@airtradecentre.com

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:30 - 17:30

Ръководство

Управител

Калин Мишков

kalin.mishkov@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 50
M +359 (0) 88 78 57 461

Отдел "Продажби"


Търговски директор "Директни продажби"

Илия Мучов

i.muchov@airtradecentre.com
T +359 (0)2 439 55 57
M +359 (0) 88 76 61 619

Търговски директор "Проектни продажби"

Енчо Керезов

sales.bulgaria@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 53
M +359 (0) 88 73 18 960

Инженер "Продажби"

Григор Мишков

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 51 29 304

Инженер "Продажби"

Ивайло Иванов

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 60 53 413

Инженер "Продажби"

Теодор Чавдаров

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 99 29 961

Инженер "Продажби"

Иван Мартинов

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Инженер "Продажби"

Вероника Димитрова

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Инженер "Продажби"

Станислав Драганов

stanislav.draganov@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 98 84 022

Инженер "Продажби"

Емил Пенков

emil.penkov@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 57 78 991


Инженер "Продажби"

Антон Лазарков

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Инженер "Продажби"

Добрин Велев

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Отдел "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Мениджър "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Тодор Попов

service-bg@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 59
M +359 (0) 88 60 53 364

Организатор "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Десислава Настева

service-bg@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 59
M +359 (0) 88 71 06 196

Отдел "Логистика"

Мениджър "Логистика"

Мариана Хасърджиева

opl.bulgaria@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Експерт "Логистика"

Ванина Андонова

opl.bulgaria@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Експерт "Логистика"

Яна Христова

opl.bulgaria@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Отдел "Финанси и счетоводство"

Финансов директор

Юлия Кузманова

julia.kuzmanova@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 40

Главен счетоводител

Константин Топузов

office-bg@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 42

Заместник-главен счетоводител

Ирина Колева

office-bg@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 54

Счетоводител

Росица Стоименова

office-bg@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Отдел "Администрация"

Офис мениджър

Теодора Донкова

theodora.georgieva@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 51

Технически сътрудник

Вера Игнатова

sales.bulgaria@airtradecentre.com
T +359 (0) 2 439 55 55

Склад Централен

Началник Склад
Иван Игнатов

verila@airtradecentre.com

T +359 (0)2 439 55 55
M +359 (0) 88 96 00 255

Склад Равно поле

с. Равно поле, спирка Верила, кв. 4
verila@airtradecentre.com
M +359 (0) 88 96 00 255

Работно време
Понеделник - Петък:
8:30 - 17:30
Обедна почивка:
12:00 - 13:00

Логистична база Бургас

8000 Бургас, СПЗ
к-с Славейков, бул. Яким Якимов (зад VW - Веста Ауто)
T +359 (0)2 439 55 55
F +359 (0)2 439 55 56
CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..