ИНФОРМАЦИЯ
България » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Turkey
Turkey
United Kingdom
United Kingdom

Съчетание от хора и технологии

Еър Трейд Сентър е водещ доставчик на продукти и услуги в областта на Вентилацията и Климатизацията (HVAC).

 

Ние сме оператор от Европейски мащаб, който стои близо до своите клиенти на национално ниво, и ги поддържа активно както в ежедневната им работа,  така и в участието им в големи проекти – това е основната отправна точка за осъществяването на нашата дейност. 

Еър Трейд Сентър Интернешънъл си е извоювал отлична репутация на Европейския и на Световния пазар. Фирмата ни се отличава с ясни стратегия и мисия, които определят начина, по който мислим и осъществяваме дейността си:

 

заедно и в хармония с нашите клиенти, стратегически партньори, служители и основни доставчици.

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..