ИНФОРМАЦИЯ
Bulgaria » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Germany
Germany
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania

Съчетание от хора и технологии

Еър Трейд Сентър е водещ доставчик на продукти и услуги в областта на Вентилацията и Климатизацията (HVAC).

 

Ние сме оператор от Европейски мащаб, който стои близо до своите клиенти на национално ниво, и ги поддържа активно както в ежедневната им работа,  така и в участието им в големи проекти – това е основната отправна точка за осъществяването на нашата дейност. 

Еър Трейд Сентър Интернешънъл си е извоювал отлична репутация на Европейския и на Световния пазар. Фирмата ни се отличава с ясни стратегия и мисия, които определят начина, по който мислим и осъществяваме дейността си:

 

заедно и в хармония с нашите клиенти, стратегически партньори, служители и основни доставчици.

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..