ИНФОРМАЦИЯ
Bulgaria » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Germany
Germany
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania

Ние сме водещ доставчик на продукти за Отопление, Вентилация и Климатизация

 

 

Еър Трейд Сентър е водещ доставчик на HVAC продукти и услуги на Европейския и Световния пазар.

 

Използвайки уникалното си съчетание от
хора, експертни знания и технологии, 

компаниите от Холдинга ни предлагат
висококачествени решения в сферата на вентилацията и климатизацията.

 

Жеравът символизира положителният имидж на Еър Трейд Сентър. Жизнерадостен, но и сериозен и вдъхващ доверие, той се вписва отлично във възприемането и идеите на важна част от нашето Корпоративно Изявление.

 
"Еър Трейд Сентър е организация от хора, които са лоялни един към друг. Персоналът ни се отличава с постоянна амбиция и решителност в действията си, което води до по-голяма ангажираност както в рамките на компанията, така и със света около нас. Това се символизира от специалните качества на Жерава, силна, спокойна и величественa птица, която в много култури от векове е символ на здраве, щастие, и дълголетие."


Лоялността е характеристика, присъща на жеравите: те прекарват целия си живот по двойки. Тези изпълнени с доверие взаимоотношения символизират корпоративната визия на Еър Трейд Сентър: Мислим и работим в хармония с нашите клиенти. 

Корпоративно изявление

Еър Трейд Сентър e водещ доставчик на продукти в областта на Отоплението, Вентилацията и Климатизацията (HVAC), опериращ както в рамките на Европа, така и на Световния пазар. Силата на нашата компания се състои в уникалното съчетание от хора, знания, опит и технологии.

 

Корпоративната ни стратегия е проектирана с цел установяване на дългосрочни взаимоотношения чрез Single Sourcing и широката ни продуктова гама. "Мислим и работим в хармония с нашите клиенти" лежи в основата на дълготрайните и висококачествени HVAC решения на Еър Трейд Сентър.

 

Еър Трейд Сентър е организация от хора,
които са лоялни и посветени един на друг. 

Служителите ни се отличават с амбиция и решителност,

които в крайна сметка ще доведат до по-висока степен на обвързване с целите на компанията

и със заобикалящия ни свят.

Продуктите и услугите на Еър Трейд Сентър са достъпни в цял свят. Ние притежаваме опериращи офиси в Белгия, България, Франция, Унгария, Холандия, Полша,  Румъния, Испания, Турция и Саудитска Арабия, а в Бразилия и Ирландия имаме стратегически партньори.


Целта ни е проста: да бъдем ключов участник на пазара на продукти и експертни решения в областта на Вентилацията и Климатизацията (HVAC). Стремежът ни е да стоим близо до клиентите си и да ги поддържаме активно както в ежедневната им работа, така и в участието им в големи проекти.

Еър Трейд Сентър предлага богата гама от продукти, а клиентите ни могат да разчитат на висококвалифицираните ни кадри, които осигуряват реални и надеждни технически решения.

История на компанията

През 1995 в Холандия и Белгия бяха положени основите на сегашното съчетание от държави, култури, хора, талант, креативност, експертни знания и технология, обединени заедно под формата на търговски компании и насочени към HVAC пазара под името Еър Трейд Сентър Интернешънъл.

Европа е нашият вътрешен пазар, като в момента източноевропейските държави са основните ни развиващи се пазари. 

Холдингът се развива добре чрез независим и самостоятелен растеж. През 2007 година Еър Трейд Сентър притежава опериращи компании в 12 държави и няколко стратегически партньорства. Всички служители на Еър Трейд Сентър (>250) превръщат в своя ежедневна задача усъвършенстването на професионализма и конкурентноспособността.

Оценка на клиентите

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..