СЕРВИЗ
Bulgaria » Български
Group Head Quarters
Group Head Quarters
Belgium
Belgium
Bulgaria
Bulgaria
France
France
Germany
Germany
Hungary
Hungary
Netherlands
Netherlands
Poland
Poland
Romania
Romania

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България EООД уведомява своите настоящи и бъдещи партньори и клиенти, че за да бъде валиден гаранционният период на вашата климатична система GREE, тя трябва да притежава ГАРАНЦИОННА КАРТА, която да бъде издадена през системата на atc.n-zoom, от наш оторизиран дилър.Контакти:

service-bg@airtradecentre.com

T +359 (0) 2 439 55 59
M +359 (0) 88 60 53 364

Общи гаранционни условия

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..