• TUNNEL EN PARKEERGARAGE VENTILATIESYSTEMEN

  Conform EN 12101-3 300C

  Strategisch geplaatste ventilatoren in de parkeergarage stuwen de schadelijke uitlaatgassen naar buiten. Bij brand wordt de rook naar de schachten gestuwd, waardoor mensen kunnen vluchten en de brandweer zijn werk kan doen.

EFFECTIEVE EN ECONOMISCHE
PARKEERGARAGE VENTILATIE OPLOSSINGEN

Parking ventilatiesystemen bestaan uit de jet ventilatoren, panelen die de ventilatoren aansturen en een controlesysteem.

JET VENTILATOREN

Rookgas controle voor de veiligheid

Jet ventilatoren of stuwdruk ventilatoren werken door de lucht naar de afvoeropening te stuwen met een hoge luchtsnelheid dewelke wordt gecreëerd op basis van het inductieprincipe. Strategisch geplaatste jet ventilatoren in de parkeergarage drijven de schadelijke uitlaatgassen naar buiten en bij brand de rook naar de schachten, waardoor mensen kunnen vluchten en de brandweer veilig kan werken. Conform EN 12101-3 met 2 h brandwerendheid.

Technische Specificaties van Jet Ventilatoren:

 • De in aluminium gegoten waaiers met verstelbare hoek zijn dynamisch uitgebalanceerd conform VDI 2060 / ISO 1940 / 1-1986.
 • De deflectoren worden gebruikt om de richting van de luchtstroom aan te passen, afhankelijk van de vorm van het gebouw.
 • De behuizing is ontworpen als geluiddempende kamer. De ventilatormotor en waaier zitten via een schuifsysteem in deze kamer. Hierdoor kan het geluid afkomstig van de aanzuig en afblaas van de ventilator geminimaliseerd.
 • Elk onderdeel is volledig geïsoleerd.
 • Het schuifmechanisme maakt het onderhoud van de motor en de waaier mogelijk zonder dat de behuizing hoeft te worden gedemonteerd.
 • Bescherming tegen ongedierte bij de inlaat en deflectoren bij de uitlaat worden standaard meegeleverd.
 • Alle motoren zijn 2/4 pool, IP55-Dahlandermotoren met gescheiden wikkelingen. De voeding is 400V-3F-50Hz.
 • De elektrische bekabeling en klemmenstroken in de ventilatoren zijn bestand tegen extreme temperaturen

AXIAAL VENTILATOREN

Productie conform ISO 9001 normen.

Geschikt voor montage binnen of buiten de brandzone, bij standaard temperaturen of 300 °C gedurende 2h (EN 12101-3 F300 klasse). De ventilatoren zijn projectmatig te selecteren op basis van het gevraagde debiet en statische druk.

 • De ventilatoren bevinden zich in lange, cilindrische behuizingen met flenzen, dewelke de motor en waaier volledig omsluiten.
 • De waaier, schoepen en de as zijn gemaakt uit nauwkeurig onder druk gegoten aluminium.
 • De bladen hebben de vorm van een vliegtuigvleugel en zijn specifiek ontworpen om hun hoog rendement en stille werking.
 • De hoek van de ventilatorbladen kan ter plaatse worden aangepast.
 • De ventilatoren IP 55 – Klasse F zijn ontworpen om te werken bij standaard temperaturen. De IP 55 – Klasse H types zijn voor hoge temperaturen (EN 12101 – F300 / 300 °C/2h) of “F400 / 400 °C/2h”
 • De elektrische bekabeling en klemmenstroken in de ventilatoren zijn bestand tegen extreme temperaturen.
 • De productie is volledig conform ISO 9001

CONTROLEPANELEN

Sturing en voeding in één controlepaneel.

De controlepanelen dienen voor de sturing en de voeding van de Jet ventilatoren. De panelen zijn ontworpen om geprogrammeerde scenario’s te sturen. Indien nodig schakelen ze om van de dagelijkse ventilatie naar het brandscenario in geval van brand of rookvorming.

Het paneel regelt de volgende componenten:

 • Schachtventilatoren met twee snelheden of frequentie gestuurd, afhankelijk van het project.
 • Jet ventilatoren met twee snelheden
 • Bedient registerkleppen, afhankelijk van het gekozen scenario.
 • Het paneel bevat de hieronder genoemde functies en eigenschappen:
 • Resetknop voor in brandsituaties
 • Controlelampen voor stand-by / storing / CO-modus
 • Via een dry contact kunnen volgende signalen worden gebruikt:
 • CO-detectie
 • Brandalarm
 • Parameters van GBS (stand-by / storing / CO / brand etc.)
 • De controlepanelen worden in Turkije gemaakt volgens IEC-439-1.

PROJECTONTWERP EN CFD-SIMULATIE

Berekening van Verse lucht en ventilatieplannen

Er wordt een ventilatieberekeningen gemaakt voor de parkeergarages, dewelke volgens de wetgeving mechanisch geventileerd moeten worden om schadelijke gassen af te voeren en voldoende verse lucht toe te voeren. We houden rekening met alle verdiepingen en de gelijktijdigheidsfactor voor dagelijks gebruik. Daarnaast wordt het rookafvoersysteem ontworpen in verschillende brandzones en de gedachte dat de brand ontstaat in de zone met de hoogste bezettingsgraad.

 • Er worden plannen opgemaakt met de locatie van de ventilatoren en de luchtverplaatsing in de parkeergarages.
 • Schema’s voor het aansturen van de ventilatoren (schakelschema’s) worden opgemaakt.
 • Elektrische en aansluitschema’s van de controlepanelen worden bezorgd.
 • De indeling en tekeningen van de zones worden meegeleverd

ROOKTEST EN INGEBRUIKNAME

Duurzame en veilige ventilatie

Na de plaatsing moet het parkingventilatiesysteem gecontroleerd en getest worden of dit naar behoren werkt. In deze fase worden de aansluitingen gecontroleerd alsook of het periodiek onderhoud correct kan worden uitgevoerd. Controleer:

 • Axiale afvoer- en verse luchtventilatoren in schachten
 • Jet ventilatoren
 • Schachtkleppen en bypass-kleppen
 • Het controlepaneel

Wanneer alles correct geplaatst is en er geen aanpassingen meer dienen te gebeuren aan de installatie, moet het systeem handmatig worden getest, zowel voor dagelijks gebruik als in geval van brand. Met een rooktest controleren we of het systeem werkt volgens het vooropgestelde scenario. De ingebruikname van het systeem wordt voltooid na een training van het personeel van de eindklant en / of de parkinguitbater