VERMIJDT HOGE STOOKKOSTEN: IS UW (OPENBARE) RUIMTE AL KLAAR VOOR DE WINTER?

Hebt u een horecazaak, een wachtzaal of een (openbare) ruimte waar de CO2 meting soms de 900ppm overstijgt? Zit u reeds aan de CO2 grenswaarde met geopende ramen en/of deuren?  

Moet uw zaak sluiten of bent u op zoek naar een energievriendelijke oplossing? 

Contacteer ons voor uw oplossing op maat en wapen u tegen een strenge corona winter!

CO2-METEN, VENTILEREN, VERLUCHTEN EN ZUIVEREN, WAPENS VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST!

De luchtkwaliteit is al jaren een bekommernis van wie met volksgezondheid bezig is. Slecht verluchte ruimtes kunnen gezondheidsklachten veroorzaken en zijn een paradijs voor virussen. Besmetting gebeurt door de uitstoot van virusdeeltjes – aerosolen – die zich verplaatsen, surfen of taxiën, via de minuscule vervuilingen in de lucht. En vanzelfsprekend, hoe drukker de ruimte, hoe meer mensen, hoe groter de kans op vervuiling van het binnenklimaat. 

CO2-METEN – De CO2 meters, iedereen kent ze intussen, ze zijn verplicht of sterk aanbevolen op de openbare plaatsen. Ze worden geplaatst in de ruimten waar we het binnenklimaat willen controleren, nagaan hoe hoog het risico is dat de aerosolen zich vlot kunnen verplaatsen. Hoe lager de CO2 waarde, hoe moeilijker het is voor de virusdeeltjes zich te verspreiden, dus hoe lager de besmettingskans.

VENTILEREN – De laatste jaren is er, vooral in nieuwbouw, heel erg ingezet op ventilatie. Ventileren gebeurt via een ventilatietoestel en zorgt ervoor dat er op een gecontroleerde manier verse lucht, met buitenluchtkwaliteit, naar binnen wordt gebracht. Een ventilatiesysteem werkt 24 op 24 en 7 op 7. Steeds vaker wordt er om energetische reden gekozen om de buitenlucht op te warmen met de energie van de vervuilde lucht die uit de woning wordt onttrokken.

VERLUCHTEN – Al jaren openen we ramen en de deuren om frissere, zuivere binnenlucht te bekomen. In de zomer kan het aangenaam zijn om een ruimte te verluchten, in de winter zijn we eerder geneigd om de ramen en deuren gesloten te houden omwille van de koude. Verluchten doen we meestal maar enkele uren per dag en is ongecontroleerd omdat het weersafhankelijk is. Daarenboven kan het in de winter energetisch onverantwoord zijn. Je verlucht dus best enkel als noodoplossing.

ZUIVEREN – Luchtreinigers zuiveren de lucht door de minuscule vervuilingen uit de binnenlucht te halen. Er zijn verschillende types op de markt. De meeste toestellen bestaan uit filters die microscopisch kleine delen en geuren kunnen opvangen. De laatste tijd wordt er ook meer en meer gebruik gemaakt van UV licht. Ultraviolet licht wordt dan gebruikt voor het doden of onschadelijk maken van micro-organismen. 

ATC AIR TRADE CENTRE – Sommige gebouwen laten niet toe om ventilatie te plaatsen, in andere gebouwen kan je de ramen niet openen… Elke situatie is verschillend, elk gebouw heeft zijn voor en nadelen, de beste oplossing is niet vooraf bepaald. Daarom is het belangrijk dat het totaalplaatje bekeken wordt. Recente aanpassingen in ons wetboek zorgen voor betaalbare en interessante oplossingen, ook voor de kleinere ondernemers in België.

Wij als fabrikant van ventilatietoestellen én luchtreinigers bekijken uw persoonlijke situatie en werken samen naar uw oplossing op maat van uw situatie. 

ADEM FRISSE LUCHT VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST.

Isı Geri Kazanım

 

> Contacteer ons