ATC F-300 ailesine yeni Aksiyel Fan katıldı.

EN-12101-3-approval

ATC F300 Aksiyel fan ailesine EN 12101-3 kapsaminda yeni bir fan grubu daha eklendi.